Met behov for et mer emosjonelt uttrykk i danseverdenen i det 20. århundre, ble eurytmi-dans grunnlagt. Denne beskrivende dansen har som mål å visualisere språket og musikken gjennom bevegelse. Eurytmi er en visuell opplevelse av det auditive.  

 

Hele mennesket blir til et instrument for språket og musikken.
 

"Å danse er for meg, å lytte. For å visualisere det som lever imellom tonene og ordene."