Anne Weidner er født i 1980, Tyskland.

Utdannet danser i eurytmi ved Hogeschool Helicon i Haag, Nederland 

(2001 - 05) og Oslo (2005 - 06).

 

PRODUKSJONER

 

2016           STILL IN MOVEMENT

2015           Ad infinitum

2012 - 14    ABEL STÅ OPP

2010           Frie sceneprosjekter med turné i inn- og utlandet med solist

                   prosjekter og med internationale dansekompanier

2009 - 08    Kvinnestemmer og Konsonans, Boreasensemble m. turné

                   i Norge

2008 - 07    Sølvfell og eg, Plateroensemble m. turné i Norge

2006 - 09    Frie sceneprosjekter 

2006           The princess who went to the heart of the earth,

                   italiensk dansekompaniet Teatro delle Stelle m. turné i USA,                                                                Storbritania og Canada

 2005          Arbeid som frilanser i Norge og i utlandet (bl.a. Nederland, Belgia, Sveits, Italia)